ba khu vuc chinh cua loi ra vao ca chinh

 

 

Kiểm soát bụi là khái niệm cốt lõi của việc sử dụng thảm. Trong vòng 20 ngày, 1000 người có thể đi bộ trong 9,6 kg bụi bẩn trong tòa nhà.

Mười hai lần lượng bụi bẩn được theo dõi trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Thảm lối vào có thể ngăn bụi và hơi ẩm mang vào giày của khách một cách hiệu quả nhất có thể, và ngăn ngừa ô nhiễm không khí trong nhà. Thảm lối vào giúp kiểm soát nồng độ của các hạt và ngăn chặn sự bẩn và mòn sớm của sàn trong nhà. Ngoài ra, lối vào là ấn tượng đầu tiên của tòa nhà. Như với bất kỳ giới thiệu về người, địa điểm hoặc sản phẩm.

Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Sự cần thiết phải đáp ứng một loạt các yêu cầu bao gồm thiết kế hấp dẫn, tỷ lệ thông lượng cao và chức năng hoàn hảo.