cach bao tri va lam sach tham promatting

 

Việc duy trì thảm lối vào có thể dành cho bảo trì thường xuyên, bảo trì trung gian, bảo trì kỹ lưỡng.
Bảo dưỡng thường xuyên là sử dụng máy hút bụi để làm sạch và loại bỏ bụi trên bề mặt.

Đề nghị thường xuyên vệ sinh là 3 lần một tuần cho lưu lượng dưới 500 người mỗi ngày.
Bảo trì trung gian là nâng thảm từ một bên và làm sạch bằng bàn chải để loại bỏ bụi bẩn bị kẹt bên dưới.

Đề nghị thường xuyên vệ sinh là hai tháng một lần cho lưu lượng dưới 500 người mỗi ngày, mỗi tháng cho lưu lượng dưới 2000 người mỗi ngày, mỗi tuần cho lưu lượng trên 2000 người mỗi ngày.
Bảo dưỡng kỹ lưỡng là sử dụng máy lau sàn.

Đề xuất tần suất làm sạch là một lần mỗi năm cho lưu lượng dưới 500 người mỗi ngày, hai lần một năm cho lưu lượng dưới 2000 người mỗi ngày, mỗi mùa cho lưu lượng trên 2000 người mỗi ngày.